Můj příběh

Původně jsem se po vysokoškolském studiu ekonomie zabývala ekonomikou a účetnictvím ve firmě. Poté jsem se několik let věnovala výuce ekonomie, účetnictví  a manažerských dovedností na univerzitě a ve firmách. Mnoho let jsem vedla evropské vzdělávací projekty jako projektová i finanční manažerka. Znám úkoly s tvrdými termíny, práci v týmu i problémy manažerů a řadových pracovníků v praxi. A s tím spojené emoce a stres.

Vedla jsem semináře z projektového managementu pro pracovníky velkých institucí i pro maminky po rodičovské dovolené. Provázela jsem lidi 50+ motivačními kurzy.

Dnes jako koučka, praktik EFT a Bachových esencí  pomáhám lidem zvládat nepříjemné emoce z minulosti, dostat se do klidu v současnosti, nastartovat proces změn do budoucnosti. Realizovat sny a vize, účelně plánovat, organizovat a využívat čas.

Mým cílem je inspirovat lidi, probouzet jejich dosud dřímající talent a dodávat odvahu k uskutečnění změn.

Vzdělání v metodách osobního rozvoje

Kromě dlouhodobého samostudia těchto metod jsem absolvovala různé kurzy a školení:

  • V roce 2019 certifikovaný výcvik v technice EFT (Emotional Freedom Technic), level I až III.  Prohloubila jsem si tak dovednosti v práci s nepříjemnými emocemi.
  • V roce 2014 akreditovaný výcvik koučování. Jsem CPC koučka. Výcvik byl založen na metodě NLP – neurolingvistickém programování.
  • V roce 2011 vzdělávání na úrovni Level I – III v práci s Bachovými esencemi organizovaném Bachovou nadací.

Osobní zkušenosti 

Mívala jsem velké problémy s nedostatkem času, se stresem a s nepříjemnými emocemi. Jako oběť nezvládnutého time managementu jsem i vypadala. Bývala jsem velmi vyčerpaná.

Přetížení mě donutilo hledat a studovat cesty jak stres, nedostatek času a nepříjemné emoce zvládnout.

Naučila jsem se používat různé techniky a pomůcky  pro zvládání stresu a nepříjemných emocí.

Pro zvládání emocionální zátěže a stresu se mně osobně velmi osvědčily techniky EFT, koučink a Bachovy esence, .

Webové stránky s podrobnými informacemi k Bachovým esencím najdete na adrese www.empatie.org.

Další Informace ke zvládání stresu najdete zde.

 

 

 

 

One thought on “Můj příběh

  1. Alena Brožková

    Děkuji za přání, Irino. Můj web oslavil první rok života, povyrostl a zmohutněl.