Ošklivé káčátko a účetní závěrka

Ošklivé káčátko a účetní závěrka – aneb něco o pocitech labutě v kachním hejně, resp. jak na lednovou účetní závěrku, když nejste účetní. Nesmysl? Ne, jen koučink a inspirace dílem Eckharta Tolleho Moc přítomného okamžiku.

Bylo nebylo. Poslyšte příběh z hektických lednových závěrek. Představte si klidné a harmonické pracoviště bez zbytečného a neproduktivního stresu. Komunikace se daří, lidé si vycházejí vstříc. Jsou přátelští, příjemní a otevření. Vše si vzájemně trpělivě vysvětlí. Takto pohádkově tomu na pracovišti klientky nebylo. 

Stresující vztahy ve firmě

Klientka –  jemná, citlivá, inteligentní a kreativní bytost byla velmi nespokojená v zaměstnání. Během ledna vyvrcholily nedobré vztahy  mezi ní a jinými odděleními ve firmě. Nic nebyly platné hodiny přesčas a nastavované noci. Vždy bylo v tabulkách něco špatně. Ono taky bez zaškolení a vysvětlení nebylo divu. A když je něco špatně, je nejjednodušší člověku vynadat.

Odejít?

Atmosféra na pracovišti houstla. Napětí v těle a duši klientky sílilo a každý příchozí mail či zazvonění telefonu vyvolalo jen další stažení již beztak staženého žaludku. Noci, kdy spala více než 5 hodin, se daly spočítat na prstech jedné ruky. Klientka velmi  vážně uvažovala o odchodu z firmy. Naštěstí se obrátila na svou koučku, která jí pomohla ujasnit si rozporuplné pocity a možnosti řešení.

A co s tím udělá koučink?

Koučka zvolila metodu práce na jednotlivých neurologických úrovních (viz Robert Dilts), která vychází z toho, že problém není řešitelný na té úrovni, na které se projevuje. Řešení se najde minimálně o úroveň výše, než je problém. Jednotlivými úrovněmi se chápe – prostředí, chování, schopnosti, hodnoty, identita, smysl.

Rozpor v hodnotách

Klientka s podporou koučky došla až na úroveň hodnot a zdálo se jí, že kořeny její nespokojenosti pramení z toho, že lidé ve firmě vyznávají a projevují ve svém chování jiné hodnoty než ona.  A tak namísto laskavosti se cenila určitá tvrdost až strohost, místo empatie agrese, místo jasného vysvětlení mlčení atd.

Ošklivé káčátko

Teď by se mohlo zdát, že to byla klasická situace ošklivého káčátka,  rozuměj krásné ušlechtilé labutě v přízemním kachním hejně. Příběh oběti.

To by však bylo zjednodušené a nekonstruktivní řešení situace. Než odsoudíte ty nepříjemné druhé hrubé  lidi a postavíte se na stranu „nepochopené chudinky“, přečtěte si, jak to bylo dál.

Strategie účinného chování

Naštěstí koučka porozuměla konfliktu hodnot a pomocí techniky polarizace emocí pomohla klientce pochopit, že na tomto typu pracoviště je potřeba asertivně jednat, nebrat si tolik nepříjemnosti k srdci a pečlivě volit strategie adekvátní situaci. Trpělivě pozorovat dění a měnit strategii chování tak, aby bylo účinné v daném momentě. V dané chvíli šlo o staré známé rčení – „Na hrubý pytel, hrubá záplata“.  Šlo jen o dvě strany mince a klientka si potřebovala  osvojit širší repertoár účinného chování adekvátního situaci a uvědomit si hlubší spojitost na pohled rozdílných hodnot. V momentě, kdy situaci přijala a pochopila její smysl pro svůj další vývoj, uklidnila se.

Konec dobrý všechno dobré

A hádejte, co se stalo další den? Zazvonil telefon a na druhé straně byla laskavá a vstřícná účetní, se kterou se klientka krásně domluvila.

Shodou okolností si klientka den před koučinkem přečetla v knize Eckharta Tolleho: Moc přítomného okamžiku, že pro řešení nepříjemné situace jsou vždy jen tři možnosti: přijmout, změnit, odejít. Jí pomohl koučink situaci přijmout a změnit chování.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *