Reference

Pavlína Trachová, na mateřské dovolené

Ráda se zde podělím o vícenásobnou pozitivní zkušenost s koučinkem paní Alenky. Její přístup vnímám jako profesionální a vliv na mne inspirativním. Navštívila jsem paní Alenu s konkrétním přáním a to oddělením se od svého bývalého manžela a otce dcery na všech úrovních. Cítila jsem se v této oblasti života příliš zakořeněná v minulosti, která již neexistovala a neměla pro mne v současném životě jiný význam, než že jsem jí byla limitovaná podvědomě, emocionálně i fyzicky. Jsem tomu velmi ráda a vděčna, že jsem měla na doporučení mé blízké přítelkyně možnost svěřit se do služeb paní Aleny, která mě procesem „odstřihnutí“ se od této vazby provedla. Citlivě, věcně, opravdově.

Gabriela Horáková, OSVČ

Paní Brožková mi pomohla zorientovat se ve své chaotické seberealizaci. Ukázala mi, kde jsou moje slabé a silné stránky, co lze rozvíjet a jak. Pod jejím vlídným vedením jsem si mohla uvědomit svoje opravdové potřeby a touhy v oblasti seberealizace a zároveň nacházet konkrétní řešení k jejich naplnění. Nemusela jsem zbytečně plýtvat energií v konání, které by vedlo k neúspěchu. Krok po kroku jsme hledaly vhodné cesty, kterými bych mohla v praxi dosáhnout reálných výsledků a zároveň vnitřní stability. Děkuji jí za to.

Ing. Milan Tomeš, projektový manažer, Univerzita Pardubice

Jako projektový manažer Univerzity Pardubice jsem měl na starosti jeden z velkých vzdělávacích projektů, který si klade za cíl inovaci výuky napříč všemi fakultami s důrazem na sdílení a integraci. Typickým typickým rysem tak tedy byla spolupráce s velkým množstvím lidí a vysoká administrativní zátěž.Náš tým se dlouhodobě potýkal s problémy přetížení lidských zdrojů, nedodržováním termínů, budováním rezerv a stanovováním priorit a to i přes vysoké pracovní nasazení všech členů týmu.Velmi jsem uvítal možnost využítí koučovacích služeb A.B. jednak proto, že jsem věděl o její znalosti univerzitního prostředí, ale také o její preciznosti a důslednosti, což se potvrdilo.A.B. byla vždy výborně připravena, zkušeně mě provázela jednotlivými tématy a i když jsem mnohdy byl velmi náročný klient, vždy dokázala udržet profesionální nadhled, pozitivní atmosféru a přijetí mé osoby se všemi jejími nedostatky.Již od počátku naší spolupráce se začalo ukazovat, že zadání, které bylo původně zaměřeno na time-management je pouze vrcholem ledovce a že pod hladinou se skrývají mnohem zásadnější a hlubší témata, o kterých jsem nevěděl, nebo je nedokázal uchopovat.A.B. se i v tomto mém sestupování po hladinu stala bezpečným a silným partnerem, zkušeně mě vedla, trpělivě poskytovala podporu a nikdy jsem nezaznamenal, že by ztratila kontrolu nad situací, což skutečně obdivuji. Dokázala pracovat jak s tvrdými technikami typu plány-diáře-tabulky-rozhodování, tak s mými emocemi, prožitky a spiritualitou.Toto hodnotím jako vzácnou a velmi cennou kombinaci dovedností kouče, díky čemuž mohu A.B. doporučit jak začínajícím s tímto typem svého osobního rozvoje, tak velmi zkušeným pokročilým lidem.Zároveň skutečně pozitivně hodnotím to, že naše spolupráce nekončila po skončení koučovacího sezení, ale A.B. mě nadále poskytovala podporu emailem, případně telefonicky a poskytovala mi tak možnost schůzky lépe využít a já měl díky tomu pocit, že tady pro mě skutečně je.Mohu s radostí potvrdit, že i za krátký čas ve své práci cítím zásadní zlepšení, získal jsem více stability, snížil zatížení celého týmu a začal pracovat na budování rezerv a práci s prioritami. I když je zřejmé, že tato práce nikdy neskončí a je stále zlepšovat, vím, na čem mám pracovat a že i nadále mohu A.B. použít jako zkušeného a silného partnera pro svůj osobní rozvoj.

Mgr. et Mgr. Hana Hanusová, RWE

Na světě je jen malá hrstka lidí, kteří Vás mohou zásadním způsobem vzdělat, změnit, rozsvítit, posunout dál. Já měla to štěstí potkat výjimečnou ženu, která mě doprovodila až do mě samé. Díky ní jsem našla pochopení a smíření s věcmi, které mi ubližovaly a bránily mi ve štěstí. Díky koučovacím sezením a zejména díky citlivosti a síle mé koučky Aleny Brožkové už na sobě nepáchám žádné další křivdy. Moc jí děkuji.

Ondřej Kolář,  jednatel společnosti DR SPOLU a Real Logistics

Nevěřil jsem, že mi koučování s paní Brožkovou může tak výrazně pomoci v mém byznysu.

Mgr. Jindřiška Chaloupková

Jak se cítím při koučování s Alenou Brožkovou? Budu jednoznačná. Mám pocit naprosté důvěry, profesionality, hloubky, empatie, jemného humoru a jistoty, že Alena jako koučka je tu opravdu jen pro mě a mé téma.Aleno, děkuji.