Růžové prasátko, černý gepard a červená pláštěnka aneb symbolika v koučování III.

Jak zhubnout – od růžového prasátka k černému gepardovi 

Klientka řešila svou váhu a potřebu zhubnout. V koučování se v úvodu sezení používá škála, na které si klient stanoví míru problému na počátku. Ke kontrole výsledku si na škále na závěr sezení stanoví klient hodnotu problému na konci. Většinou se používá číselná stupnice od 1 do 10. Klientka si intuitivně vybrala jako svoji současnou hodnotu růžové prasátko místo čísla 1 na škále.

Jejím cílem bylo stát se štíhlou. Proto mě nepřekvapil černý štíhlý panter na pozici 10. Symbolika této dámy byla zcela jasná – od růžového prasátka, kterým se cítila být –  ke štíhlému černému gepardovi po zhubnutí. Během koučování jsme se zabývaly motivací ke snížení váhy a nastavily jsme praktické kroky jak se z růžového prasátka stát černým gepardem.

Červená pláštěnka a strach z výšek

Co si však počít se symbolem červené pláštěnky při řešení strachu z výšek? Červená pláštěnka se objevila zcela nečekaně při technice klíčového výstupu. Klientka ve spolupráci s koučkou postupně procházela jednotlivými vrstvami strachu při výstupu na imaginární věž. Na koučovací otázku, co by jí při výstupu na věž nejvíce pomohlo, klientka vyhrkla, že nejlepší pomůckou by pro ni byla červená pláštěnka.

V další části koučovacího sezení klientka řešila, co pro ni červená pláštěnka vlastně znamená? Nikdy podobný kus oděvu nevlastnila a ani po ní v současné době netoužila. Existence červené pláštěnky jako pomůcky při překonávání strachu z výšek se jevila jako naprosto absurdní a nesmyslná. A o to šlo. O absurditu strachu, kvůli kterému si klientka mnohokrát odepřela rozhledy po krajině a pocit nadhledu.

V červené pláštěnce se v představě dostala až na ochoz věže, rozhlédla po krajině a v klidu sestoupila na zem.

Práce se symboly

Nebojme se symbolů, pravá mozková hemisféra hovoří svým vlastním jazykem. Jakmile s pomocí koučky rozluštíme jazyk plný obrazů, můžeme najít vodítko pro zdánlivě neřešitelné problémy. A získáte bonus navíc – humor. Kdo říká, že při koučování se nezasmějeme? Díky humoru se uvolníme, přepneme a začneme chápat sama sebe.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *